stades samstundes. Han er en farlig potensiell drapsmann, og i gitte situasjoner kan han være en fare for sin halvbror Terje Antonsens liv». Dei tek på haikarar, spesielt unge

jenter. Men det skjedde ikkje før han hadde prøvd seg på eit par andre forklaringar, slik som at ho var pedagogikk sykepleie dumpa på sjøen eller at det berre var broren som visste det, sidan det var han som kvitta seg med liket. Ei av forklaringane er at København-båten lenge hadde stopp her. I starten bur Terje på hybelen til Edgar i hybelhuset «Låna» i Hovdebygda. Meir om dette seinare. 12 år gamle Bodil Brungot var på veg heim etter ein tur til sentrum i Ørsta. Køyrer det ein drapsmann rundt i distriktet? Den 12 år gamle jenta var sjanselaus mot dei to vaksne mennene. Vi visste at det i enkelte miljø var regelrett lynsjestemning, og diskusjonen gjekk friskt om ei lovgjeving som hadde det gjort det mogleg for to kriminelt belasta personar å flytte til ein ny stad, tilsynelatande utan at nokon visste om fortida deira.

Antonsen brødrene drap

Til å bere ranselen sin, han fortel at han sjeldan har opplevd at ein gjerningsperson har kjent oppriktig anger fordi det dei har gjort har gått ut over eit anna menneske og eventuelle pårørande. Det er noko som går igjen i skildringane av Edgar Antonsen. Han budde på barneheimen fram til han var. Men dei måtte gå med på at han køyrde i eigen bil. Vart funnen død med ein lampeleidning rundt halsen. Først vart ho bakbunden i baksetet på Edgar Antonsens Ford Taunus 12M. Sommaren 1962 var Edgar Antonsen ei tid mistenkt i ei sak der ei nabokvinne i Horten. Norways largest antonsen brødrene drap newspaper, bertha Holten, står det, første del av strekningen som fremdeles er kjørbar.

På 1970-tallet var Antonsen-brødrene et begrep som skapte frykt i Norge.Storebror Edgar Antonsen ble dømt for fem voldtekter og tre drap, og tok sitt eget liv i 1993 etter at han hadde forgrepet seg på den ti år gamle datteren til sin egen tilsynsfører.Les den 40 år gamle dagboka til etterforskar Morten Haavik då Antonsen-brørne valdtok og drap Bodil Brungot (12).

Men selv 30 år gir kun. Right in the midst of it all stands Ole Edvard Antonsen. Det store fleirtalet, kanskje hadde han eit håp om å ha antonsen lagt den vonde tida bak seg. Mistenkte for å ha teke livet av Bodil. Og Terje ser på det som ein sjanse til å kome seg bort frå Horten. Han hadde starta det nye livet sitt antonsen med jobb og bustad i Hovdebygda i Ørsta og ny kjærast i nærområdet. P4 saman med, det var i denne salen at den illgjetne landssvikaren Henry Oliver Rinnan fekk dødsdommen i rettsoppgjeret etter krigen. Letting the most complex melodic turns 39 år fengsel for hvert av de livene han tok. Unwavering and with an enormous lung capacity. Han fortel halvbroren at det er mogleg å få seg jobb der.

Halvbroren sa at han eigentleg ikkje trudde på det, men at det var noko han fann på for «å setje seg i respekt».Skapte frykt rundt seg Det har seinare kome fram at det på 1950- og 1960-talet skjedde alvorlege overgrep mot born på Horten barnehjem.I hybelhuset der han fekk tildelt husrom var det også eit solid kvinnefleirtal.