Udir karakterskala

karakterer på innleverte arbeider gis ofte skriftlig, for eksempel i form av et utfylt vurderingsskjema, men kan også gis i form av en muntlig veiledningssamtale eller ved hjelp

Les mer…

Udir ordbok

brukes tverrfaglig. Samtidig må de passe på å gi barna utfordringer. Det er til hjelp for eleven hvis læreren henger opp et stort ark i klasserommet som illustrerer hvordan

Les mer…

Udir

kodeverket. Wpisując się wzorem innych europejskich krajów w ideę społeczeństwa wiedzy jako uczelnia pedagogiczna uruchamiamy, uniwersytet Dzieci i Rodziców. Nyheter og innsikt om udir. L Udir (Union pour la

Les mer…