Mistanke om utroskap

på nachspiel. Begge trenger hjelp for å bearbeide de vonde følelsene. Skeptisk: Familieterapeut Thomas Winther er skeptisk til det å leie inn en privatetterforsker for å avsløre utroskap.

Les mer…

Tanker om livet

slip" kan du meditere uden instruktion. Et eksempel på personlig udvikling: Besværet med at finde de rette ord - og en holdning. Alt er i evig bevægelse. Andre måder

Les mer…

Pedagogiske grunntanker

kunnskapsprosesser, og at menneskser ansees som aktive medskapere av kunnskap. Avslutning, hvis vi legger til grunn at språket er det viktigste redskapet mennesket rår over, blir også dialogen det

Les mer…

Erik tanke nilsen

Alminnelig del Trysil jernbanekomites Forhandlingsprotokol ført aarene tilli gemed endel bilage samt resultaterne af jernbaneundersøgelserne 1901 Trysil kommuneskoger 100 år Kvikne : ei bygdebok. Bosnjaker som bodde i områdene

Les mer…