mange buelampers hvite skinn. Rim og rytme: -Enderim -Rim varierer i de ulike versene -Enderim i annenhver verselinje -Følger et mønster (abab fortellermåte: -Jeg-person -Metaforer, dypOslo. Rim og rytme

Les mer…