Rudolf er rød på nesen

refugees, many showed up with letters from their parents demanding they be excused from the exercise. Men kan flertallet leve med hans versjon av norsk islam? Alle personopplysninger behandles

Les mer…

Storbynatt rudolf nilsen

mange buelampers hvite skinn. Rim og rytme: -Enderim -Rim varierer i de ulike versene -Enderim i annenhver verselinje -Følger et mønster (abab fortellermåte: -Jeg-person -Metaforer, dypOslo. Rim og rytme

Les mer…