opprettholder sone plikter i forhold til rettmessig innberetning av merverdiavgift. Ettersom du ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret har du ikke fakturert salgene/oppdragene med mva. Noen varer og tjenester

Les mer…